Skip to main content

Haastattelussa toimintaterapeutti, NLP -kouluttaja ja hypnoterapeutti Veera Koski, ajatusten ammattilainen. Tässä Veeran ajatuksia siitä, miksi ajatuksilla on meihin vaikutusta ja miten omia ajatuksiaan voi lähteä tarkastelemaan ja muuttamaan.

Ajatuksia ajatuksista

Ajatuksien voima on monen asian summa. Esimerkiksi siinä, että me voidaan kirjaimellisesti tuntea ajatukset kehossamme, sillä tunteet on kehon vastine ajatuksille. Me voidaan myös nähdä ajatukset mielessämme ikään kuin elokuvina, me nähdään ne mielikuvina. Me voidaan jopa haistaa ja maistaa ajatuksemme – me tiedämme, tunnemme ja aistimme, mille vaikkapa sitruuna maistuu ja tuoksuu. Moni ei ymmärrä, miten paljon ajatukset vaikuttaa kehoon, ja toisinpäin, esimerkkinä tästä power pose eli voima-asennot, niillä voi todella vaikuttaa omiin ajatuksiin ja tunnetilaan. Ajatukset menevät hermoratoja pitkin kehoon.

Esimerkiksi myönteiset ajatukset tuntuvat ilona, keveytenä kehossa, erityisesti ylävartalossa nostavana fiiliksenä. Rakastuneet ajatukset tuntuvat hyvänä olona koko kehossa, rakastuminen on hyvin kokonaisvaltainen tunne.

Omiin ajatuksiin taas vaikuttaa niiden takana olevat uskomukset ja käsitykset asioista. Ajatukset ja uskomukset ovat syntyneet ympäristön, perheen ja yhteiskunnan kautta, tavasta kohdata ja kohdella. Alle 6-vuotiaana ei ole suodatinta mikä on totta, mikä ei, pieni lapsi ei kyseenalaista mitään. Kun saa toistuvasti samankaltaista palautetta, syntyy uskomus. Vaikka myöhemmin joku ilmaisee toisenlaisen mielipiteen, niin pohjalla on jo vahva käsitys, uskomus, ja tietoinen mieli hylkää toisenlaisen mielipiteen. Tarvitaan todella paljon korjaavia kokemuksia ja toistoja, jotta vanhan ajatuksen pystyy korvaamaan uudella. Esimerkkinä vaikkapa käsitys huonommuudesta. Se muuttuu vasta, kun saa toistuvia, korjaavia kokemuksia toisenlaisesta tavasta kohdata ja saada palautetta itsestä. Ajatuksista pystyykin lukemaan uskomuksia. Vaikkapa ajatus ”Kun vain uskaltaisi olla oma itsensä.” on todella vahvasti sanottu, eikö? Mitä kaikkea tuosta lauseesta voikaan lukea!

Ajatukset eivät ole totta. Jos uskot kaikkia ajatuksiasi, on se melko ahdistavaa. Ajatukset ovat monta kertaa pelkkää mielen tuottamaa ’höttöä’. Vertaa vaikkapa ajatuksia, joita ajattelet virkeänä ja hyvässä fiiliksessä ja sitten taas ajatuksia, joita ajattelet väsyneenä. Tunnetilatkin vaikuttavat valtavasti ajatuksiin.

Ajatuksiin kannattaa kiinnittää tietoinen huomio, sillä ne toimivat oman toiminnan esteenä tai mahdollistajana. Jos sinulla on joustavia ajatuksia, voit huomattavan paljon paremmin. Asiat ovat mahdollisia, sopeudut tilanteisiin ja löydät tarvittaessa uusia väyliä ja tapoja toimia. Jos ajatukset ovat kovin joustamattomia, vaativia, kaikki on ”pakko, täytyy, pitäisi, aina”, ajautuu helposti uupumukseen. Vain yhtä sanaa muuttamalla voi saada ison muutoksen aikaan. Esimerkiksi vaihtamalla sanan ”pakko” muotoon ”voin” tai ”haluan”, ”on mahdollista”, voi tuntea, että kehossakin kevenee! Myös sanoilla on valtava voima ja merkitys. Jos on taipumusta katastrofiajatteluun, pahimman mahdollisen kuvitteluun, on hyvä oppia puhaltamaan peli poikki – katkaisemaan katastrofiajattelun kierre.

Jos omat ajatukset ovat kovin syyllistäviä, syyttää joko muita tai itseään, on mahdollisuus päätyä joko valheellisesti täysin virheettömäksi tai uupua kaiken syyllisyyden taakan alla. Automaattisesti itseään syyttävä väsyy liiallisesta vaativuudesta itseään kohtaan, muiden jatkuva syyttely taas vapauttaa itsen kaikesta vastuunottamisesta omasta toiminnasta.

Miten omia ajatuksiaan voi alkaa muuttamaan?

Nopein keino on muuttaa ajatuksia hyvin rentoutuneena, kun tietoinen mieli on ns. hyllyllä. Silloin on suora reitti tiedostamattomaan mieleen. Esimerkiksi illalla ennen nukahtamista, silloin on tärkeä sanoa itselleen hyviä asioita. Toinen hyvä hetki on aamu juuri heräämisen jälkeen. Hypnoosi on valtavan tehokas keino omien ajatusten muuttamiseen.

Hypnoosissa asiakas on täysin kontrollissa itsestään. Kaikki hypnoosi itsehypnoosia. Hypnoterapialla valjastetaan alitajunta tukemaan omia tavoitteita. Hypnoterapeutti rentouttaa asiakkaan sanoilla ja äänensävyllä. Sitten rentoutuneessa tilassa asiakas saa yhteyden itseensä paremmin ja työstää asioita mielessä tehtävillä prosesseilla.  Hypnoterapeutti myös virkistää lopuksi. Sitä ennen hän sanoo positiivisia asioita, jotka tukevat asiakkaan tavoitteen toteutumista. Hypnoosi tuntuu hyvin miellyttävältä.

Se, mitä jokainen voi tehdä ihan tässä hetkessä, on ajatusten jumppaaminen haluttuun suuntaan. Kuuntele ajatuksiasi tietoisesti.

Kun olet jonkin asian äärellä, pysähdy ja mieti, minkä lopputuloksen haluat. Muotoile lopputulos positiiviseen muotoon, koska mieli ei ymmärrä tulevaisuutta eikä kielteistä ilmaisua. Esimerkkinä ”En halua jännittää puhetta pitäessä” muotoon ”Haluan olla rauhallinen ja läsnä”. Luo siis mielikuvat positiivisiksi, luo toivottu lopputulos; mitä haluat, että tapahtuu.

Vaihda sanoja. Siirry Ei- ja Älä- sanasta positiiviseen. Esimerkiksi lasten kanssa ”Älä juokse” on hyvä vaihtaa vaikka muotoon ”Kävele”. Koska mieli ei ymmärrä kielteistä ilmaisua, mitä tapahtuu, jos sanon sinulle ”Älä ajattele vaaleanpunaista elevanttia”? Mitä huomaat ajattelevasi? Ilmaise siis vain toivottuja lopputuloksia, myös lasten kanssa. Nuoret usein toteavat, että ”Mä en kestä!”. Myös turhautumisen ja pettymysten sietokykyä voi nostaa ajatusten avulla. ”Vaikka juuri nyt tuntuu hirveältä, niin tästä selvitään”.

Ajatuksilla on mahdollista kasvattaa perspektiiviä.  Jos jotakin ikävää tapahtuu, voi sen asettaa mittakaavaan vertaamalla isompaan kuvaan. ”Ajattele, jos vaikka …” Pahemman vaihtoehdon miettiminen antaa perspektiivistä. Kun ajattelee isompaa kuvaa, saavuttaa kollektiivisen perspektiivin. Kun katsot asiaa kauempaa, tunteet laimenee ja tunnet olevasi osa isompaa joukkoa. Voi verrata, olisiko kellään muulla olla samankaltainen tilanne? Tässä on kuitenkin ehdottoman tärkeää se, että ihminen saa kokea ja tuntea ensin oman tunteet ja saa lohdun, ja vasta sitten voi laajentaa perspektiiviä. Muutoin on vaarana, että se kääntyy tunteiden ja kokemusten vähättelyksi ja mitätöinniksi.

Omien ajatusmallien ja rajoittavien uskomusten parissa kannattaa työskennellä. Elämä on paljon mukavampaa positiivisten, valoisampien ja mahdollistavien ajatusten kanssa!

Ihanan, valoisan ja iloa kuplivan Veeran löydät osoitteesta https://www.ilonvoimaa.fi